Finansiella rapporter

  Rapport Presentation Webbsändning ESEF (download XBRL) ESEF
16 april, 2024 Delårsrapport januari - mars 2024
16 april, 2024 Delårsrapport januari – mars 2024
15 mars, 2024 Årsredovisning 2023
19 januari, 2024 Bokslutskommuniké januari – december 2023
18 oktober, 2023 Delårsrapport januari - september 2023
13 juli, 2023 Delårsrapport januari - juni 2023
17 april, 2023 Delårsrapport januari - mars 2023
17 mars, 2023 Årsredovisning 2022
20 januari, 2023 Bokslutskommuniké januari – december 2022
17 oktober, 2022 Delårsrapport januari – september 2022
12 juli, 2022 Delårsrapport januari – juni 2022
19 april, 2022 Delårsrapport januari – mars 2022
18 mars, 2022 Årsredovisning 2021
25 januari, 2022 Bokslutskommuniké januari – december 2021
18 oktober, 2021 Delårsrapport januari – september 2021
13 juli, 2021 Delårsrapport januari – juni 2021
19 april, 2021 Delårsrapport januari – mars 2021
19 mars, 2021 Årsredovisning 2020
28 januari, 2021 Bokslutskommuniké januari – december 2020
15 oktober, 2020 Delårsrapport januari – september 2020
14 juli, 2020 Delårsrapport januari – juni 2020
16 april, 2020 Delårsrapport januari – mars 2020
27 mars, 2020 Årsredovisning 2019
6 februari, 2020 Bokslutskommuniké januari – december 2019
24 oktober, 2019 Delårsrapport januari – september 2019
16 juli, 2019 Delårsrapport januari – juni 2019
25 april, 2019 Delårsrapport januari – mars 2019
22 mars, 2019 Årsredovisning 2018
7 februari, 2019 Bokslutskommuniké januari – december 2018
25 oktober, 2018 Delårsrapport januari – september 2018
13 juli, 2018 Delårsrapport januari – juni 2018
26 april, 2018 Delårsrapport januari – mars 2018
23 mars, 2018 Årsredovisning 2017
8 februari, 2018 Bokslutskommuniké januari – december 2017
26 oktober, 2017 Delårsrapport januari – september 2017
18 juli, 2017 Delårsrapport januari – juni 2017
27 april, 2017 Delårsrapport januari-mars 2017
5 april, 2017 Årsredovisning 2016
9 februari, 2017 Bokslutskommuniké januari-december 2016
27 oktober, 2016 Delårsrapport Q3 2016
19 juli, 2016 Delårsrapport Q2 2016
10 maj, 2016 Delårsrapport Q1 2016
22 mars, 2016 TF Bank Moderbolag - Årsredovisning 2015
29 februari, 2016 Bokslutskommuniké 2015
20 augusti, 2015 Delårsrapport Q2 2015
19 augusti, 2015 TF Bank Koncern – Finansiell rapport 2012-2014
18 mars, 2015 TF Bank Moderbolag - Årsredovisning 2014
13 mars, 2014 TF Bank Moderbolag – Årsredovisning 2013
19 februari, 2013 TF Bank Moderbolag – Årsredovisning 2012
17 februari, 2012 TF Bank Moderbolag – Årsredovisning 2011
22 februari, 2011 TF Bank Moderbolag – Årsredovisning 2010