Ersättning och incitamentsprogram

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut vid årsstämman 2021 gäller följande ersättning för styrelsens medlemmar:

  • styrelsens ordförande 700 000 SEK,
  • till övriga styrelseledamöter 350 000 SEK,
  • ordföranden i styrelsens revisionsutskott 100 000 SEK,
  • till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott 50 000 SEK,
  • ordföranden i styrelsens ersättningsutskott 50 000 SEK,
  • till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 30 000 SEK,
  • ordföranden i styrelsens risk- och complianceutskott 100 000 SEK,
  • till övriga ledamöter i styrelsens risk- och complianceytskott 50 000 SEK

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2021 antog följande riktlinjer för ersättning till TF Banks ledande befattningshavare: