Ersättning och incitamentsprogram

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut vid årsstämman 2023 gäller följande ersättning för styrelsens medlemmar:

  • 1 200 000 (1 200 000) SEK till styrelsens ordförande.
  • 400 000 (400 000) SEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna.
  • 150 000 (150 000) SEK till ordföranden och 75 000 (75 000) SEK till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.
  • 100 000 (100 000) SEK till ordföranden och 50 000 (50 000) SEK till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.
  • 150 000 (150 000) SEK till ordföranden och 75 000 (75 000) SEK till var och en av de övriga ledamöterna i risk- och complianceutskottet.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2023 antog följande riktlinjer för ersättning till TF Banks ledande befattningshavare.

Aktieprogram

Årsstämman beslutade att anta Aktieprogram 2023 enligt styrelsens förslag. Programmet har en treårig löptid och innebär att ledande befattningshavare och vissa andra anställda, sammanlagt upp till 28 personer, under förutsättning av att vissa villkor är uppfyllda, kan erhålla upp till 26 000 aktier i TF Bank förutsatt att de själva förvärvat motsvarande antal aktier. Information om programmet finns här.

Årsstämman 2022 beslutade att anta ett Aktieprogram 2022. Programmet har en treårig löptid och innebär att ledande befattningshavare, vissa övriga chefer, nyckelpersoner och specialister, sammanlagt upp till 24 personer, under förutsättning av att vissa villkor är uppfyllda, kan erhålla upp till 26 000 aktier i TF Bank förutsatt att de själva förvärvat motsvarande antal aktier. Information om programmet finns här.

Årsstämman beslutade att anta ett Aktieprogram 2021 enligt styrelsens förslag. Programmet har en treårig löptid och innebär att ledande befattningshavare, vissa övriga chefer, nyckelpersoner och specialister, sammanlagt upp till 25 personer, under förutsättning av att vissa villkor är uppfyllda, kan erhålla upp till 62 000 aktier i TF Bank förutsatt att de själva förvärvat motsvarande antal aktier. Information om programmet finns här.