Är du kund?

TF Bank AB publicerade delårsrapporten för perioden januari – mars 2024, tisdagen den 16 april 2024 klockan 07.00 CEST.

Telefonkonferens: klockan 08.15 CEST samma dag.

Pressmeddelanden

tf-bank-sustainability-module

Hållbarhet

Som bank, arbetsgivare och börsnoterat bolag har vi ett ansvar och en möjlighet att påverka samhället positivt genom att driva de hållbarhetsfrågor som är viktigast för oss.

tf-bank-about-us-module-image-b

Vår historia

TF Bank startade med privatlån och säljfinansiering redan 1987 och har under mer än 30 år i konsumentkreditbranschen uppvisat lönsamhet.

Om TF Bank

TF Bank bildades i Sverige 1987 med syfte att erbjuda finanslösningar till kunder som beställde varor från postorderkataloger. Med tiden har koncernen vuxit både vad det gäller produkterbjudande, intäkter och geografisk närvaro. Idag erbjuder TF Bank konsumentbanktjänster genom en hög grad av automatisering i sin egenutvecklade IT-plattform som är skapad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar.

Norway
Finland
Germany
Sweden
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Austria
Denmark
Spain
Ireland
Netherlands