Aktieägare

Ägarstruktur per den 30 september, 2022.

Aktieägare %
TFB Holding AB 30,31
Tiberon AB 15,07
Erik Selin Fastigheter AB 12,57
Proventus Aktiebolag 5,16
Jack Weil 4,25
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3,79
Merizole Holding LTD 2,47
Carnegie fonder 1,80
Skandia fonder 1,31
Avanza pension 1,23
Övriga aktieägare 22,04
Totalt 100,00