Aktieägare

Ägarstruktur per den 31 december 2021.

Aktieägare %
TFB Holding AB 30,31
Tiberon AB 15,07
Erik Selin Fastigheter AB 12,57
Proventus Aktiebolag 5,16
Jack Weil 4,21
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3,58
Nordea Nordic small cap fund 2,37
Merizole Holding LTD 2,36
Carnegie fonder 1,80
Skandia Småbolag Sverige 1,28
Other shareholders 21,29
Totalt 100,00