Aktieägare

Ägarstruktur per den 31 mars 2021.

Aktieägare %
TFB Holding AB 33,04
Tiberon AB 15,07
Erik Selin Fastigheter AB 12,58
Proventus Aktiebolag 5,16
Jack Weil 4,65
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4,42
Merizole Holding LTD 2,36
Carnegie fonder 1,80
Avanza Pension 1,33
Skandia fonder 1,30
Övriga aktieägare 18,29
Totalt 100,00