Aktieägare

Ägarstruktur per den 30 juni, 2023.

Aktieägare %
TFB Holding AB 30,31
Tiberon AB 15,07
Erik Selin Fastigheter AB 12,57
Proventus Aktiebolag 5,16
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4,76
Jack Weil 4,31
Merizole Holding LTD 2,47
Carnegie fonder 1,80
Skandia fonder 1,23
Livförsäkringsbolaget Skandia 1,17
Övriga aktieägare 21,15
Totalt 100,00