Aktieägare

Ägarstruktur per den 31 december, 2023.

Aktieägare %
TFB Holding AB 30,31
Tiberon AB 15,07
Erik Selin Fastigheter AB 12,58
Proventus Aktiebolag 5,16
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4,94
Jack Weil 4,29
Goldman Sachs International 2,49
Carnegie Micro Cap 1,80
Skandia Småbolag Sverige 1,23
Carnegie Småbolagsfond 1,21
Övriga aktieägare 20,92
Totalt 100,00