Integritetspolicy

De uppgifter som du uppger på TF Banks hemsida lagras i vår databas för att vi ska kunna administrera ditt ärende samt hos Cision i händelse av att du väljer att prenumerera på TF Banks finansiella rapporter och/eller pressmeddelanden.

Dina uppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser mot dig.

All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med personuppgifter såsom exempelvis insamling, lagring och bearbetning.

Vill du veta mer om PUL? Läs vidare på www.imy.se.

Enligt personuppgiftslagen 1998:204 (PuL) får ingen registrering ske utan personens medgivande. Om du samtycker till att dina uppgifter lagras så måste du markera kryssrutan för godkännande innan du registrerar dig och ditt ärende.