Utdelningspolicy

TF Banks utdelningspolicy är att dela ut överskottskapital relativt målet för kapitalstrukturen och bankens kapitalplanering.