Koncernledning

Innehav i Bolaget per den 31 mars, 2023.

Joakim Jansson
Joakim Jansson
Verkställande direktör.

På TF Bank sedan 2023 som VD. Har tidigare haft ledande positioner inom Swedbank och Handelsbanken.

Född: 1976

Utbildning: Fil. Dr i Nationalekonomi från Uppsala universitet

Innehav i Bolaget: 0 aktier

Mikael Meomuttel
Mikael Meomuttel
Chief Financial Officer sedan 2009 och vice verkställande direktör sedan 2014.

På TF Bank sedan 2009, 2014 vice VD och från 2018 också koncernens Head of IR. Har tidigare varit bl.a. Financial controller vid Consortio Fashion Group AB (CFG).

Född: 1976

Utbildning: MSc i Business and Economics samt Finance vid Högskolan i Borås/Göteborgs universitet.

Nuvarande styrelseuppdrag: Torhamnsskär Holding AB (styrelseordförande).

Innehav i Bolaget: 28 000 aktier

Espen Johannesen
Espen Johannesen
Chief Operating Officer.

Inom koncernen sedan 2015 som VD i BB Bank 2015-2020 (numera filial BB-TF Bank Norge). Mer än 10 års erfarenhet inom consumer finance branchen.

Född: 1981

Utbildning: Executive M.B.A Management control Norwegian School of Economics (NHH), Bachelor of economics, Business BI Norwegian School of Management

Innehav i bolaget: 45 198 aktier