Ledningsgrupp

Innehav i Bolaget per den 30 april, 2024.

Joakim Jansson<sup>1,2</sup>
Joakim Jansson1,2
Verkställande direktör

På TF Bank sedan 2023 som VD. Har tidigare haft ledande positioner inom Swedbank och Handelsbanken.

Född: 1976

Plats: Stockholm, Sverige

Utbildning: Fil. Dr i Nationalekonomi från Uppsala universitet

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Avarda AB

Innehav i Bolaget: 5 000 aktier

Mikael Meomuttel<sup>1,2</sup>
Mikael Meomuttel1,2
Chief Financial Officer och vice Verkställande Direktör

På TF Bank sedan 2009, 2014 vice VD och från 2018 också koncernens Head of IR. Har tidigare varit bl.a. Financial controller vid Consortio Fashion Group AB (CFG).

Född: 1976

Plats: Borås, Sverige

Utbildning: MSc i Business and Economics samt Finance vid Högskolan i Borås/Göteborgs universitet

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Torhamnsskär Holding AB. Styrelseledamot: Avarda AB

Innehav i Bolaget: 31 000 aktier

Vilma Sool<sup>2</sup>
Vilma Sool2
Chief Corporate Officer

På TF Bank sedan 2014 som Head of Estonia och vidare Head of Baltic. Sedan oktober 2023 som Chief Corporate Officer. Tidigare erfarenhet som affärsutvecklare och ansvarig för inlåning vid Bigbank.

Född: 1986

Plats: Tallinn, Estland

Utbildning: Master i juridik (LL.M) vid Tallinn universitet

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Core Concept OÜ

Innehav i Bolaget: 4 320 aktier

Rasmus Rolén<sup>2</sup>
Rasmus Rolén2
CEO Avarda & Head of Corporate Development

På TF Bank sedan 2023 som VD för dotterbolaget Avarda AB. Har tidigare haft ledande roller hos Klarna inom Finance och Analytics.

Född: 1990

Plats: Stockholm, Sverige

Utbildning: MSc i Finance and Accounting vid Lund University

Innehav i Bolaget: 1 000 aktier

Claudia Wiese<sup>2</sup>
Claudia Wiese2
Head of Card Products & Operations

På TF Bank sedan 2023 som ansvarig för TF Banks filialer i Tyskland och Polen. Ansvarig för Card Product Business Team och Card Operations.

Född: 1992

Plats: Berlin, Tyskland

Utbildning: Kvalificerad Bankman och fastighetsassistent vid OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen, kandidatexamen i företagspsykologi från Hochschule für Ökonomie & Management

Innehav i Bolaget: –

Espen Johannesen<sup>1,2</sup>
Espen Johannesen1,2
Chief Operating Officer

På TF Bank sedan 2015, som VD i BB Bank 2015-2020 (numera filial TF Bank Norge), Country Manager Germany 2020-2021 och från 2021 COO för koncernen.

Född: 1981

Plats: Bergen, Norge

Utbildning: Executive M.B.A Management control Norwegian School of Economics (NHH), Bachelor of economics, Business BI Norwegian School of Management

Innehav i Bolaget: 44 193 aktier

Krzysztof Blach<sup>2</sup>
Krzysztof Blach2
Head of Risk & Decision Analytics (CCRO)

På TF Bank sedan 2015 som Chief Credit Risk Officer. Har tidigare haft chefspositioner inom GE Money Bank och KBC Consumer Finance.

Född: 1980

Plats: Gdansk, Polen

Utbildning: Executive MBA från Business School vid Warsaw University of Technology. Masterexamen i Management med inriktning på operationsanalys från Poznan University of Economics

Innehav i Bolaget:

Ermelin Hanøy<sup>2</sup>
Ermelin Hanøy2
Acting Head of Savings

På TF Bank sedan 2015 i olika positioner, Head of Cards Norge 2020–2022.

Född: 1988

Plats: Bergen, Norge

Utbildning: Executive MBA i Management Control från Norwegian School of Economics, Ekonomistudier vid Universitetet i Bergen

Innehav i Bolaget: 1 983 aktier

 

Stefan Görling<sup>2</sup>
Stefan Görling2
CPIO

På TF Bank sedan 2023 som CPIO. Har tidigare arbetat med finansiell teknologi hos företag som Mastercard, PayEx, Folksam och SEQR mobile payments.

Född: 1980

Plats: Stockholm, Sweden

Utbildning: Fil. Dr i Industriell ekonomi och Management från Kungliga Tekniska Högskolan

Innehav i Bolaget: 1 000 aktier

¹ Ledande befattningshavare: I enlighet med Aktiebolagslagen (ABL).

² Corporate committee: Uppföljning av rutiner för riskhantering samt fördjupade diskussioner kring bankens övergripande risksituation och rapporter inför styrelsens möten.