Koncernledning

Innehav i Bolaget per den 30 juni, 2022.

Mattias Carlsson
Mattias Carlsson
Verkställande direktör.

På TF Bank sedan 2008 som VD fram till 2015, styrelseordförande mellan 2015 och 2017 och VD från 2017. Har tidigare arbetat på Resurs Bank och inom SEB.

Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, Uppsala universitet.

Nuvarande styrelseuppdrag: Tobisflöte Holding AB (styrelseordförande), Tronstad Consulting AB (styrelseledamot), TFB Service AB (styrelseledamot).

Innehav i bolaget: 261 651 aktier

Mikael Meomuttel
Mikael Meomuttel
Chief Financial Officer sedan 2009 och vice verkställande direktör sedan 2014.

På TF Bank sedan 2009, 2014 vice VD och från 2018 också koncernens Head of IR. Har tidigare varit bl.a. Financial controller vid Consortio Fashion Group AB (CFG).

Född: 1976

Utbildning: MSc i Business/ Economics samt Finance vid Högskolan i Borås/Göteborgs universitet.

Nuvarande styrelseuppdrag: Torhamnsskär Holding AB (styrelseordförande).

Innehav i Bolaget: 28 000 aktier

Espen Johannesen
Espen Johannesen
Chief Operating Officer.

Inom koncernen sedan 2015 som VD i BB Bank 2015-2020 (numera filial BB-TF Bank Norge). Mer än 10 års erfarenhet inom consumer finance branchen.

Född: 1981

Utbildning: Executive M.B.A Management control Norwegian School of Economics (NHH), Bachelor of economics, Business BI Norwegian School of Management

Innehav i bolaget: 45 198 aktier