Varför investera i TF Bank?

1. Stabil affärsmodell med 35 år av hög avkastning

TF Bank startade med privatlån och säljfinansiering redan 1987 och har under 35 år i konsumentkreditbranschen uppvisat lönsamhet – även under de stora kriserna.

TF Bank är verksamt inom tre kompletterande segment, Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions, som alla utnyttjar koncernens IT-plattform och kreditbedömningsmodeller.

Avkastningen drivs av hög tillväxt och kostnadseffektivitet. Med hög avkastning ges möjlighet till betydande återinvesteringar i verksamheten och attraktiv riskjusterad avkastning till aktieägarna.

2. Ansvarsfull organisk tillväxt med europeisk närvaro

TF Bank prioriterar organisk tillväxt under kontrollerade former. Med kombinationen av välutvecklade kreditgivningsprocesser och relativt låga kreditbelopp tas kalkylerade risker som snabbt kan anpassas när förutsättningarna på makronivå förändras.

TF Bank erbjuder en unik möjlighet att få exponering mot 13 europeiska länder. Bankens expansion sker inom noggrant utvalda segment och marknader. Från den svenska verksamheten har låneerbjudandet framgångsrikt växt till de övriga nordiska länderna och nya marknader runt Östersjön. 52% relaterat till Norden, 28% relaterat till Västra och centrala Europa samt 20% till Baltikum och Polen.

Diversifiering kännetecknar även TF Banks inlåningsprodukter. Genom att erbjuda inlåning på flera marknader skapas alternativ att finansiera utlåningstillväxten, en ökad geografisk riskspridning och lägre finansieringskostnader.

3. Kontrollerad kostnadsbas ger hög effektivitet

Effektivitet och kostnadskontroll har varit ledord i TF Bank sedan starten. Att kunna gå från beslut till handling utan höga kostnader och långa ledtider är en av verksamhetens främsta styrkor.

Den höga graden av automatisering i bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar.

Tack vare vår platta organisation, den skalbara plattformen och kostnadskontroll som genomsyrar hela verksamheten uppnås hög effektivitet.

4. E-handel och kreditkort ger nya tillväxtmöjligheter

I segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank digitala betalningslösningar framförallt inom e-handel till kreditvärdiga privatpersoner i Norden, Baltikum, Spanien och Polen. Kunderna är till största delen de slutkonsumenter som handlar via bankens tjänster. Produkterna har under det senaste året fått ett kommersiellt genombrott med många nya handelspartners och ökade transaktionsvolymer.

I segmentet Credit Cards erbjuder TF Bank kreditkort till kreditvärdiga privatpersoner i Tyskland, Norge och Österrike. Antalet utgivna kort har ökat kraftigt under de senaste åren, med ökande utnyttjandegrad vilket är betydelsefullt för framtida lönsamhet.

Tillsammans utgör produkterna inom e-handel och kreditkort nya tillväxtmöjligheter i linje med TF Banks fokus på organisk tillväxt. Banken kommer fortsätta investera i segmenten under det kommande året.