Finansiella mål

TF Banks styrelse beslutade den 17 oktober 2021 att anta följande finansiella mål:

Tillväxt

TF Banks mål är att uppnå en låneportfölj på 20 miljarder SEK senast under första halvåret 2025.

Lönsamhet

TF Banks mål är att uppnå en avkastning på eget kapital som väl överstiger 20 %.

Kapitalstruktur

TF Banks mål är att samtliga kapitalrelationer ska överstiga det lagstadgade kravet (inklusive pelare 2- och buffertkrav) med minst 2,5%-enheter.

Utdelningspolicy

TF Banks utdelningspolicy är att dela ut överskottskapital relativt målet för kapitalstrukturen och bankens kapitalplanering.