Finansiella mål

TF Banks styrelse avser att besluta om nya finansiella mål under andra halvåret 2021 om den makroekonomiska situationen fortsätter att stabiliseras. TF Bank har i nuläget följande finansiella mål:

Kapitalstruktur

TF Banks mål är att samtliga kapitalrelationer ska överstiga det lagstadgade kravet (inklusive pelare 2 och buffertkrav) med minst 2,5%-enheter.