TF Bank i korthet

TF Bank är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank prioriterar organisk tillväxt under kontrollerade former och expansion sker inom noggrant utvalda segment och marknader. Verksamheten bedrivs i dagsläget i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Spanien, Irland och Nederländerna via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet.

Verksamheten delas in i tre segment: Consumer Lending med fokus på konsumentkrediter utan säkerhet, Credit Cards med fokus på kreditkort samt Ecommerce Solutions med digitala betalningslösningar inom framför allt e-handel. Målgruppen för alla tjänster är kreditvärdiga privatpersoner och kreditbeloppen är relativt små med korta återbetalningstider. TF Bank erbjuder också inlåningsprodukter på flera marknader.

Consumer Lending

I segmentet Consumer Lending erbjuder TF Bank konsumentkrediter utan säkerhet till kreditvärdiga privatpersoner i Norden och Baltikum. Produktutbudet kan skilja mellan olika marknader och anpassas efter de specifika förutsättningarna i varje land.

Marknaden för konsumentkrediter i Norden kännetecknas av lättillgänglig kreditinformation, en hög andel låneförmedlare och ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder.

Estland är det land i Baltikum som mest liknar Norden, med stor internetanvändning och lättillgänglig offentlig data. Lettland och Litauen är samtidigt snabbväxande kreditmarknader.

Utlåningsverksamhet har etablerats i Danmark och Spanien under 2022.

Credit Cards

I segmentet Credit Cards erbjuder TF Bank kreditkort till kreditvärdiga privatpersoner i Tyskland, Norge och Österrike. Verksamheten i Tyskland startade under slutet av 2018 och bedrivs i egen regi. På kontoren i Berlin och polska Szczecin arbetar lokal personal med marknadsföring och kundtjänst. Tjänster som riskanalys, ekonomi och IT tillhandahålls av centrala funktioner inom banken.

Erbjudandet i Norge har funnits i banken sedan förvärvet av dotterbolaget BB Bank i juli 2015. Verksamheten är sedan inledningen av år 2020 organiserad under TF Banks norska filial.

Utlåningsverksamhet har etablerats i Österrike under 2022 med ett liknande erbjudande som på den tyska marknaden.

Ecommerce Solutions

I segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank digitala betalningslösningar framförallt inom e-handel till kreditvärdiga privatpersoner. Kunderna är till största delen de slutkonsumenter som handlar via bankens tjänster. De digitala betalningslösningarna finns i Norden och erbjuds där under Dotterbolaget Avarda, men även i Baltikum och Polen under varumärket TF Bank.

Varumärket Avarda har under det senaste året fått ett kommersiellt genombrott på de nordiska marknaderna. Med implementationer av välkända handlare inom olika sektorer så har marknadspositionen stärkts.