Sociala samarbeten

Zelmerlöw & Björkman Foundation

TF Bank har ett samarbete med Zelmerlöw & Björkman Foundation (ZBF) där TF Bank finansierar skolgången för en klass på 47 elever, 28 flickor och 19 pojkar, på Kenswed Academy i Kenya. Kenswed-modellen bygger på idén att det inte räcker med att tillhandahålla teoretisk utbildning för att ungdomar från svåra förhållanden ska hitta sin drivkraft och ta sig ur sin fattigdom. Det behöver även adderas andra värden som inkluderar kreativitet, hälsa och att de basala behoven tillgodoses. För ZBF är det viktigt att nå de allra mest utsatta ungdomarna i de områden där de är verksamma och ZBF har därför ett extra fokus på flickor. TF Banks bidrag finansierar utbildningen inklusive lärarlöner, material, klassrum, sportaktiviteter, mat och dryck. Klassen utexamineras år 2023.

PlayOnside

TF Bank samarbetar också med PlayOnside, som är baserad i den thailändska gränsstaden Mae Sot på den östra gränsen mot Myanmar. Myanmar upplever en av de allvarligaste humanitära kriserna i världen med intern konflikt som bidrar till tusentals civila offer, tvångsförflyttning och vidarebosättning i andra länder. PlayOnside använder fotbollens makt för att utbilda och bemyndiga myanmariska flyktingar och invandrare som fördrivits. Nu samlas varje helg cirka 700 barn från 22 olika migrantskolor för att leka, lära och tävla samtidigt som de får nya vänner och utökar sitt nätverk.