Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring i antalet aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapital (SEK) Aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK)
1971 Bolagets bildande 50 50 5 000,00 5 000,00 100
1975 Nyemission 450 500 45 000,00 50 000,00 100
1988 Nyemission 49 500 50 000 4 950 000,00 5 000 000,00 100
2015 Aktiesplit 1:430 21 450 000 21 500 000 5 000 000,00 0,23
2015 Fondemission 21 500 000 102 500 000,00 107 500 000,00 5