Risk- och kapitaltäckning

  Dokument
15 mars, 2024 Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2023
17 mars, 2023 Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2022
18 mars, 2022 Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2021
19 mars, 2021 Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2020
27 mars, 2020 Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2019
22 mars, 2019 Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2018
23 mars, 2018 Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2017
5 april, 2017 Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2016
22 mars, 2016 Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2015
18 mars, 2015 Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014