Verksamhet, marknad och drivkrafter

Under de senaste 20 åren har TF Bank expanderat geografiskt från sitt huvudkontor i Borås och har nu verksamhet med lokala kontor i flera europeiska länder. TF Bank har sedan starten haft en stark och lönsam tillväxt.

TF Bank är verksam inom tre kompletterande segment som alla utnyttjar koncernens IT-plattform och kreditbedömningsmodeller samt har starka korsförsäljningsmöjligheter, Consumer Lending, Credit cards och Ecommerce Solutions. I segmentet Consumer Lending erbjuder TF Bank konsumentkrediter utan säkerheter till kreditvärdiga privatpersoner. Segmentet Credit cards erbjuder kreditkort till kreditvärdiga personer. I segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank finansieringslösningar till handlare inom e-handel och detaljhandel för hantering av konsumenternas fakturabetalningar och avbetalningsköp.

Styrkor och konkurrensfördelar

  • Snabbväxande nordeuropeisk nischbank.
  • Bevisad förmåga att expandera till nya geografiska marknader – från den svenska basen till en bred nordeuropeisk närvaro.
  • Fokuserad verksamhet med inriktning på tydliga marknadsnischer.
  • Verksam genom tre kompletterade segment med korsförsäljningsmöjligheter vilka möjliggörs genom en skalbar och flexibel IT-plattform.
  • Riskmedveten organisation med en stabil kapitalposition.
  • Attraktiv finansiell profil med historisk påvisad förmåga att generera hög avkastning.