Verksamhet, marknad och drivkrafter

Under de senaste 20 åren har TF Bank expanderat geografiskt från sitt huvudkontor i Borås och har nu verksamhet med lokala kontor i flera europeiska länder. TF Bank har sedan starten haft en stark och lönsam tillväxt.

TF Bank är verksam inom tre kompletterande segment som alla utnyttjar koncernens IT-plattform och kreditbedömningsmodeller samt har starka korsförsäljningsmöjligheter, Consumer Lending, Credit cards och Ecommerce Solutions. I segmentet Consumer Lending erbjuder TF Bank konsumentkrediter utan säkerheter till kreditvärdiga privatpersoner. Segmentet Credit cards erbjuder kreditkort till kreditvärdiga personer. I segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank finansieringslösningar till handlare inom e-handel och detaljhandel för hantering av konsumenternas fakturabetalningar och avbetalningsköp.

Styrkor och konkurrensfördelar

  • Snabbväxande nordeuropeisk nischbank.
  • Bevisad förmåga att expandera till nya geografiska marknader – från den svenska basen till en bred nordeuropeisk närvaro.
  • Fokuserad verksamhet med inriktning på tydliga marknadsnischer.
  • Verksam genom tre kompletterade segment med korsförsäljningsmöjligheter vilka möjliggörs genom en skalbar och flexibel IT-plattform.
  • Riskmedveten organisation med en stabil kapitalposition.
  • Attraktiv finansiell profil med historisk påvisad förmåga att generera hög avkastning.

Om TF Bank

TF Bank bildades i Sverige 1987 med syfte att erbjuda finanslösningar till kunder som beställde varor från postorderkataloger. Med tiden har koncernen vuxit både vad det gäller produkterbjudande, intäkter och geografisk närvaro. Idag erbjuder TF Bank konsumentbanktjänster genom en hög grad av automatisering i sin egenutvecklade IT-plattform som är skapad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar.

Norway
Finland
Germany
Sweden
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Austria
Denmark
Spain
Ireland
Netherlands