Verksamhet, marknad och drivkrafter

Under de senaste 20 åren har TF Bank expanderat geografiskt från sitt huvudkontor i Borås och har nu verksamhet med lokala kontor i flera europeiska länder. TF Bank har sedan starten haft en stark och lönsam tillväxt.

TF Bank är verksam inom tre kompletterande segment som alla utnyttjar koncernens IT-plattform och kreditbedömningsmodeller samt har starka korsförsäljningsmöjligheter, Consumer Lending, Credit cards och Ecommerce Solutions. I segmentet Consumer Lending erbjuder TF Bank konsumentkrediter utan säkerheter till kreditvärdiga privatpersoner. Segmentet Credit cards erbjuder kreditkort till kreditvärdiga personer. I segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank finansieringslösningar till handlare inom e-handel och detaljhandel för hantering av konsumenternas fakturabetalningar och avbetalningsköp.

Styrkor och konkurrensfördelar

  • Snabbväxande nordeuropeisk nischbank.
  • Bevisad förmåga att expandera till nya geografiska marknader – från den svenska basen till en bred nordeuropeisk närvaro.
  • Fokuserad verksamhet med inriktning på tydliga marknadsnischer.
  • Verksam genom tre kompletterade segment med korsförsäljningsmöjligheter vilka möjliggörs genom en skalbar och flexibel IT-plattform.
  • Riskmedveten organisation med en stabil kapitalposition.
  • Attraktiv finansiell profil med historisk påvisad förmåga att generera hög avkastning.

What is TF Bank

TF Bank was founded in Sweden in 1987 with the purpose of offering finance solutions to customers who ordered goods from mail order catalogs. Over time, the Group has grown both in terms of product offerings, revenues and geographic presence. Today, TF Bank offer consumer banking services through a high degree of automation in its proprietary IT platform designed for scalability and adaptation to various products, countries, currencies and digital banking solutions.

Norway
Finland
Germany
Sweden
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Austria
Denmark
Spain