Revisorer

Dan Beitner

Huvudansvarig revisor Auktoriserad revisor

KPMG AB.

KPMG AB utsågs till TF Bank AB (publ)s revisor av årsstämman 2022.