Media och investor relations

Mikael Meomuttel
Mikael Meomuttel
CFO, vice VD och Head of Investor Relations
+46 706 26 95 33
ir@tfbank.se