Styrelse

Innehav i Bolaget per den 30 april, 2024.

John Brehmer
John Brehmer
Styrelseordförande sedan 2020, Styrelseledamot sedan 2010.

Född: 1965

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning på industriell marknadsföring.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Mederion AB, Zebware AB, Tiberon AB. Styrelseledamot: Consortio Invest AB och Consortio Business Center AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot: Halens Real Estate AB, TFB Holding AB, Polycore Software Inc. och Urbanista AB.

Innehav i bolaget: 3 361 791 aktier totalt (avser ägarandelar och närstående innehav).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Sara Mindus
Sara Mindus
Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1972

Utbildning: Jurist Kandidat och Civilekonom vid Stockholms Universitet.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Besqab AB (publ), K-Fast Holding AB (publ), Dreams AB, Colibri Ventures AB, Faboss Invest AB och Duco Förvaltning AB. Styrelseledamot och VD: Sara Mindus AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot: Dreams Securities AB

Innehav i bolaget: 25 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

Niklas Johansson
Niklas Johansson
Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1961.

Utbildning: Masterexamen i Business Administration, Uppsala universitet samt CEFA Handelshögskolan i Stockholm och Filosifie kandidat, Linköpings universitet.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Areim AB och Nordisk Renting AB. Styrelseledamot: Livförsäkringsbolaget Skandia, Trustly AB samt Euroclear Sweden AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande: Skandiabanken Aktiebolag (publ) och Saminvest AB. Styrelseledamot: Djurgården Hockey AB.

Innehav i bolaget: 439 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare

Michael Lindengren
Michael Lindengren
Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1956.

Utbildning: Civilekonom på Handelshögskolan vid Göteborg Universitet.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Acrap Aktiebolag och Simplicity Stiftelsetjänst AB. Styrelseledamot: Simplicity AB, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Sparbanken Sjuhärad AB (publ).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot: Tidaholms Sparbank, AP Måleri Aktiebolag och PGM Project Management Group AB. Auktoriserad revisor PwC, medlem i FAR samt av FAR licensierad som revisor i finansiella företag.

Innehav i bolaget: 5 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

Fredrik Oweson
Fredrik Oweson
Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1968.

Utbildning: Masterexamen i Business Administration och Kandidatexamen i Ekonomi och Business Administration vid Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Scope Capital SA, MaiScope ApS and Woffel SA. Styrelseledamot: Swedish Bra Holding AB, Swedish Bra AB och Klättermusen Aktiebolag.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande: Mijesi Advisory AB. Styrelseledamot: Artifical Solutions International AB, Zenterio AB och Wright Trafikkskole AS

Innehav i bolaget: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare

Arti Zeighami
Arti Zeighami
Styrelseledamot sedan 2023.

Född: 1970

Utbildning: Studerat Civilingenjörsutbildningen i elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Ekonomiutbildningen vid Stockholms universitet.

Nuvarande styrelseuppdrag: Inga nuvarande styrelseuppdrag.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Group Chief Data & Analytics Officer och Head of Advanced Analytics & AI på H&M Group AB.

Innehav i bolaget: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.