Styrelse

Innehav i Bolaget per den 31 december 2022.

John Brehmer
John Brehmer
Styrelseordförande sedan 2020, Styrelseledamot sedan 2010.

Född: 1965

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning på industriell marknadsföring.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Mederion AB, Zebware AB, Tiberon AB. Styrelseledamot: Consortio Invest AB och Consortio Business Center AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot: Halens Real Estate AB, TFB Holding AB, Polycore Software Inc. och Urbanista AB.

Innehav i bolaget: 3 361 852 aktier totalt (avser ägarandelar och närstående innehav).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Niklas Johansson
Niklas Johansson
Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1961.

Utbildning: Fil.kand., Linköpings universitet, MBA Uppsala universitet samt CEFA Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Apoteket AB:s Pensionsstiftelse och AREIM AB. Styrelseledamot: Livförsäkringsbolaget Skandia och Euroclear Sweden AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande: Skandiabanken Aktiebolag (publ) och Saminvest AB. Styrelseledamot: Hoist Finance AB (publ) och Djurgården Hockey AB.

Innehav i bolaget: 300 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare

Michael Lindengren
Michael Lindengren
Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1956.

Utbildning: Civilekonom på Handelshögskolan vid Göteborg Universitet.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Acrap AB. Styrelseledamot: Simplicity AB, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Sparbanken Sjuhärad AB (publ) och Tidaholms Sparbank (vice ordförande).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Auktoriserad revisor PwC, medlem i FAR samt av FAR licensierad som revisor i finansiella företag.

Innehav i bolaget: 5 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

Sara Mindus
Sara Mindus
Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1972

Utbildning: Juris kandidat och civilekonom vid Stockholms Universitet.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Besqab AB (publ), K-Fast Holding AB (publ), Dreams AB, Dreams Securities AB, Colibri Ventures AB, Faboss Invest AB and Sara Mindus AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Advokat och delägare: Hannes Snellman Advokatbyrå.

Innehav i bolaget: 25 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

Fredrik Oweson
Fredrik Oweson
Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1968.

Utbildning: Masterexamen i Business and Administration vid Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Scope Capital SA och Woffel SA. Styrelseledamot: Swedish Bra Holding AB och Artificial Solutions International AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande: Mijesi Advisory AB. Styrelseledamot: Klättermusen Aktiebolag, Zenterio AB (publ) och Wright Trafikkskole AS

Innehav i bolaget: –

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare

Mari Thjømøe
Mari Thjømøe
Styrelseledamot sedan 2018. Styrelseordförande 2018-2019.

Född: 1962

Utbildning: Civiløkonomi vid Handelshøyskolen BI och Chartered Financial Analyst, Norges Handelshøyskole.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Billington Process Technology AS, Seilsport Maritimt Forlag AS och ThjømøeKranen AS. Styrelseledamot: Tryg A/S, FCG Fonder AB, Hafslund Eco AS, Norconsult AS, Sintef Eiendom Holding AS och Ainmt ASA.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande: Magseis ASA, Færder Nasjonalparksenter IKS. Styrelseledamot: Ice AS, E-CO Energi AS, Nordic Mining ASA , Scatec Solar ASA, SINTEF Resarch Institute, Argentum Investments AS, Avinor , Sevan Marine ASA och Teodin Holdco AS .

Innehav i bolaget: 12 154 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.