Styrelse

Innehav i Bolaget per den 18 april 2021.

John Brehmer
John Brehmer
Styrelseordförande sedan 2020, Styrelseledamot sedan 2010.

Född: 1965

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning på industriell marknadsföring.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Mederion AB, Zebware AB, Tiberon AB. Styrelseledamot: Consortio Invest AB, Consortio Business Center AB, Halens Real Estate AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot: TFB Holding AB, Polycore Software Inc. och Urbanista AB.

Innehav i bolaget: 3 322 106 aktier totalt (avser ägarandelar och närstående innehav).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Charlotta Björnberg-­Paul
Charlotta Björnberg-­Paul
Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1974

Utbildning: M.Sc. Econ. Hanken, Svenska handelshögskolan, Finland.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Saxo Oy Styrelseledamot: Paptic Ltd Co-funder: Superskills Entreprenör: Anki Rugs

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot: GuardianX Technologies Inc.

Innehav i bolaget:

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

Bertil Larsson
Bertil Larsson
Styrelseledamot sedan 2007.

Född: 1946

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Aktiebolaget Borås Tidning, Minso Holding AB, Minso Solutions AB. Styrelseledamot: Conpera AB, Gota Media AB, Tore G Wärenstams Stiftelse, Brf Asplyckan, Kyrkesunds Båthamnsförening.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande: Didriksons Regnkläder AB, Säkerhetsgrinden Holding AB, Swedebridge AB, AB Effektiv och LåsTeam Sverige AB .

Innehav i bolaget: 5 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

Michael Lindengren
Michael Lindengren
Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1956.

Utbildning: Civilekonom (Handelshögskolan vid Göteborg Universitet).

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Acrap AB Styrelseledamot: Simplicity AB, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Sparbanken Sjuhärad AB (publ) och Tidaholms Sparbank (vice ordförande).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Auktoriserad revisor PwC, medlem i FAR samt av FAR licensierad som revisor i finansiella företag.

Innehav i bolaget: 1 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

Sara Mindus
Sara Mindus
Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1972

Utbildning: Juris kandidat och civilekonom vid Stockholms Universitet.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Besqab AB (publ), K-Fast Holding AB (publ), Dreams AB, Dreams Securities AB, Colibri Ventures AB, Faboss Invest AB, Sara Mindus AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Advokat och delägare: Hannes Snellman Advokatbyrå.

Innehav i bolaget: 20 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

Mari Thjømøe
Mari Thjømøe
Styrelseledamot sedan 2018. Styrelseordförande 2018-2019.

Född: 1962

Utbildning: Civiløkonomi vid Handelshøyskolen BI och Chartered Financial Analyst, Norges Handelshøyskole.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Billington Process Technology AS, Seilsport Maritimt Forlag AS, ThjømøeKranen AS. Styreslseledamot: Tryg A/S, FCG Fonder AB, Hafslund Eco AS, Norconsult AS, Ice ASA.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande: Magseis ASA, Færder Nasjonalparksenter IKS. Styrelseledamot: E-CO Energi AS, Nordic Mining ASA , Scatec Solar ASA, SINTEF Resarch Institute, Argentum Investments AS, Avinor , Sevan Marine ASA och Teodin Holdco AS .

Innehav i bolaget: 9 850 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.