TF Bank: Månadsstatistik maj 2024

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av maj månad till 19 546 MSEK. Jämfört med maj 2023 har låneportföljen ökat med 19 % i lokala valutor.

 Månad maj-24 maj-23 Förändring
Credit Cards
   Transaktionsvolym*, MSEK 1 360 922 48 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 1 179 1 193 -1 %
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 407 547 -26 %
Ackumulerat för året jan-maj 24 jan-maj 23 Förändring
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 5 960 3 597 66 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 5 226 5 224 0 %
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 1 941 2 710 -28 %

*Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende maj 2024 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2024 kl. 08.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Spanien, Irland och Nederländerna via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.