TF Bank publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2022

Styrelse och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för TF Bank AB (publ) för 2022. Dokumenten har publicerats på www.tfbankgroup.com.

”Credit Cards är vårt klart snabbast växande segment och låneportföljen ökade med 79 % i lokala valutor under 2022. Lönsamheten för segmentet har haft en positiv trend under året.” – Mattias Carlsson, VD.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2023 kl 15:00 CET.