Delårsrapport  januari-mars 2017

”Lönsam tillväxt i samtliga länder och fortsatt geografisk diversifiering.” Declan Mac Guinness vd

Första kvartalet, januari–mars 2017 jämfört med januari–mars 2016

 • Rörelseintäkterna ökade med 18,6 % till 119,3 MSEK
 • Låneportföljen den 31 mars 2017 uppgick till 2 755 MSEK, en ökning om 10,7 % sedan årsskiftet
 • Rörelseresultatet ökade med 55,1 % till 43,4 MSEK
 • Justerat rörelseresultat ökade med 27,3 % och uppgick till 43,4 MSEK [1]
 • Nettoresultatet ökade med 46,3 % och uppgick till 33,3 MSEK
 • Justerat nettoresultat ökade med 21,0 % och uppgick till 33,3 MSEK [1]
 • K/I-talet uppgick till 38,8 % (38,3)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,6 % och total kapitalrelation uppgick till 17,0 %
 • Resultat per aktie uppgick till 1,59 SEK (1,13)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 1,59 SEK (1,35) [1]

Väsentliga händelser, januari–mars 2017

 • TF Bank har under januari etablerat inlåningsverksamhet i Norge.
 • Ökad satsning på kreditkort i Norge.

[1] Justeringar har gjorts i jämförelsetalen från 2016 för kostnader av jämförelsestörande karaktär hänförligt till börsnotering.

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, 46 723 68 65 07, [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april, 2017 kl. 0700 CEST.