Årsstämma 2020

TF Bank ABs (publ) årsstämma 2020 hölls den 7 maj 2020.