Årsstämma 2019

TF Bank ABs (publ) årsstämma 2019 hölls den 7 maj 2019.