Valberedningens förslag till TF Banks årsstämma 2024

Valberedningen i TF Bank AB (publ) (”Bolaget”) presenterar nedan sina huvudsakliga förslag till beslut inför årsstämman den 2 maj 2024.

Föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Föreslås omval av John Brehmer, Niklas Johansson, Michael Lindengren, Sara Mindus, Fredrik Oweson och Arti Zeighami som styrelseledamöter.

Föreslås omval av John Brehmer som styrelseordförande.

Valberedningen består av ordföranden Paul Källenius (TFB Holding AB), Erik Selin (Erik Selin Fastigheter Aktiebolag), Jonas Weil (Proventus Aktiebolag) och John Brehmer (styrelsens ordförande i Bolaget).

Tiberon AB, den näst största ägaren i Bolaget, har avböjt egen representation i valberedningen. John Brehmer som är styrelseledamot i Tiberon AB är medlem i valberedningen såsom styrelseordförande i Bolaget.

Valberedningens övriga förslag och motiverade yttrande kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats, https://group.tfbank.se/sv/section/investor-relations/.

* * * * * * *

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2024 kl. 08:30 CEST.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Spanien, Irland och Nederländerna via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.