TFB Holdings innehav i TF Bank

TF Banks största ägare TFB Holding AB har informerat bolaget att en del av innehavet i TF Bank flyttats till Tiberon AB.

Genom flytten kommer en av TFB Holdings ägare att inneha de aktuella aktierna i TF Bank direkt via Tiberon AB. Tiberon AB äger efter flytten 3 179 291 aktier i TF Bank, motsvarande cirka 14,8 procent av kapital och röster. Transaktionen har publicerats i Finansinspektionens insynsregister.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till över 2 miljoner konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen, samt kreditkort i Norge och Tyskland. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.