TF Bank: Månadsstatistik oktober 2023

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av oktober månad till 17 960 MSEK. Jämfört med oktober 2022 har låneportföljen ökat med 23 % i lokala valutor.

 Månad okt-23 okt-22 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 279 506 -45 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 1 051 566 86 %
Ecommerce Solutions
  Transaktionsvolym*, MSEK  1 386 881 57 %
Ackumulerat för året jan-okt 23 jan-okt 22 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 4 664 4 957 -6 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 8 404 4 207 100 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 10 802 7 115 52 %

*Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende oktober 2023 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2023 kl. 08.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.