TF Bank: Månadsstatistik oktober 2021

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av oktober månad till 10 186 MSEK. Jämfört med oktober 2020 har låneportföljen ökat med 33 % i lokala valutor.

 Månad okt-21 okt-20 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 446 339 32 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 735 378 94 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 242 122 98 %
 Ackumulerat för året jan-okt 21 jan-okt 20 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 3 886 3 234 20 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 5 096 2 793 82 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 1 917 779 146 %

* Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende oktober 2021 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer