TF Bank: Månadsstatistik maj 2022

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av maj månad till 12 196 MSEK. Jämfört med maj 2021 har låneportföljen ökat med 30 % i lokala valutor.

 Månad maj-22 maj-21 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 586 319 84 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 809 612 32 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 436 160 173 %
Ackumulerat för året jan-maj 22 jan-maj 21 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 2 346 1 711 37 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 3 345 2 180 53 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 1 585 728 118 %

*Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende maj 2022 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2022 kl. 08.30 CEST.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.