TF Bank: Månadsstatistik juli 2022

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av juli månad till 12 636 MSEK. Jämfört med juli 2021 har låneportföljen ökat med 31 % i lokala valutor.

 Månad jul-22 jul-21 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 454 449 1 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 654 490 33 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 475 238 100 %
Ackumulerat för året jan-jul 22 jan-jul 21 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 3 314 2 518 32 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 4 725 3 226 46 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 2 540 1 139 123 %

*Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende juli 2022 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2022 kl. 08.30 CEST.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.