TF Bank: Månadsstatistik januari 2024

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av januari månad till 18 268 MSEK. Jämfört med januari 2023 har låneportföljen ökat med 25 % i lokala valutor.

 Månad jan-24 jan-23 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 456 488 -7 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 1 097 592 85 %
Ecommerce Solutions
  Transaktionsvolym*, MSEK  977 968 1 %

*Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende januari 2024 är preliminära. 

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2024 kl. 08.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Spanien, Irland och Nederländerna via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.