TF Bank: Månadsstatistik augusti 2023

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av augusti månad till 17 759 MSEK. Jämfört med augusti 2022 har låneportföljen ökat med 26 % i lokala valutor.

 Månad aug-23 aug-22 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 479 612 -22 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 1 043 566 84 %
Ecommerce Solutions
  Transaktionsvolym*, MSEK  1 065 676 58 %
Ackumulerat för året jan-aug 23 jan-aug 22 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 4 131 3 926 5 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 6 411 3 106 106 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 8 298 5 401 54 %

*Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende augusti 2023 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2023 kl. 08.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.