TF Bank: Månadsstatistik april 2023

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av april månad till 15 705 MSEK. Jämfört med april 2022 har låneportföljen ökat med 30 % i lokala valutor.

 Månad apr-23 apr-22 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 547 431 27 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 713 312 129 %
Ecommerce Solutions
  Transaktionsvolym*, MSEK  1 170 739 58 %
Ackumulerat för året jan-apr 23 jan-apr 22 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 2 163 1 760 23 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 2 675 1 149 133 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 4 031 2 536 59 %

*Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende april 2023 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2023 kl. 08.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.