TF Bank: Månadsstatistik april 2021

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av april månad till 8 922 MSEK. Jämfört med april 2020 har låneportföljen ökat med 31 % i lokala valutor.

 Månad apr-21 apr-20 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 350 194 81 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 585 295 98 %
Credit Cards
   Antal aktiva kreditkort** 2 735 53 n/a
 Ackumulerat för året jan-apr 21 jan-apr 20 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 1 392 1 329 5 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 1 568 1 013 55 %
Credit Cards
   Antal aktiva kreditkort*** 56 473 24 549 130 %

*Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar
**Månadens förändring av antal aktiva kreditkort
***Alla utgivna kort per sista dagen i perioden som används regelbundet

Samtliga siffror avseende april 2021 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.