TF Bank köper Intrums andel av Avarda AB

TF Bank AB meddelar idag att bolaget förvärvar Intrums 49-procentiga andel i det gemensamägda bolaget Avarda. Förvärvet är en del av TF Banks tillväxtstrategi inom segmentet Sales Finance. Köpeskillingen uppgår till 30 MSEK.

– Det är glädjande att vi har nått en överenskommelse med Intrum om att förvärva samtliga deras aktier i Avarda. Bolaget har utvecklats till en spännande aktör på den nordiska marknaden, vilket inte minst visades genom det senaste avtalet med en av nordens största handlare, Hobby Hall, säger TF Banks vd Declan Mac Guinness.

Om Avarda
Avarda erbjuder finansieringslösningar till handlare inom e-handel och detaljhandel för hantering av fakturabetalningar och avbetalningsköp och är en del av TF Banks segment Sales Finance. Avarda fokuserar sin verksamhet på de nordiska marknaderna.

För mer information om Avarda, besök www.avarda.com

För ytterligare information, kontakta:
Declan Mac Guinness, CEO, +46 707 22 82 97, declan.macguinness@tfbank.se
Mikael Meomuttel, CFO, +46 706 26 95 33, mikael.meomuttel@tfbank.se

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november, 2017 kl 13.15.