TF Bank: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – september 2017

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2017 torsdagen den 26 oktober 2017 och bjuder med anledning av det in till en presentation för media, institutionella investerare, analytiker och övriga intressenter till en telefonkonferens.

Hållpunkter (CEST)

07.00 – Delårsrapporten publiceras

08.15 – Telefonkonferens med vd Declan Mac Guiness och CFO Mikael Meomuttel som presenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor.

För att följa presentationen online gå till www.tfbankgroup.com. Presentationen kommer även finnas tillgänglig i efterhand på hemsidan. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer cirka 15 minuter före konferensstart:

SE: +46 8 5664 2509
UK: +44 20 3008 9809

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För ytterligare information, kontakta:

Declan Mac Guinness, +46 707 22 82 97, [email protected]

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.