TF Bank AB (publ) planerar att emittera primärkapitaltillskott (AT1)

TF Bank AB (publ) (”TF Bank”) har gett Nordea i uppdrag att utvärdera möjligheten att emittera primärkapitaltillskott (AT1) om 100-150 miljoner svenska kronor för att optimera kapitalstrukturen och finansiera framtida tillväxt. Obligationerna kommer att ges en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år. Transaktionen beräknas, beroende på marknadsförutsättningarna, ske inom en snar framtid.

Nordea agerar som bookrunner och Gernandt & Danielsson som juridiskt ombud i samband med den planerade transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Information lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2023 kl. 08:00 CET

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.