TF Bank AB (publ): Kommande VD-byte

Efter femton år som VD, och efter att ha uppnått ett flertal strategiska milstolpar, har Mattias Carlsson under en tid diskuterat sin roll med styrelsen och de har därefter enats om att han ska lämna sin roll som VD under 2023. Styrelsen har utsett Joakim Jansson till ny VD med tillträde senast under augusti 2023. Joakim Jansson kommer närmast från Swedbank AB, där han varit chef för koncernens verksamhet inom betalningar, lån och kort. Mattias Carlsson kommer att kvarstå i bolaget som Senior Business Advisor.

Joakim Jansson är civilekonom och har doktorerat i nationalekonomi vid Uppsala Universitet. Han har mer än femton års erfarenhet från olika roller dels på Swedbank, där han bland annat varit chef för koncernens verksamhet inom betalningar, lån och kort, dels på Handelsbanken, där han bland annat varit CIO och chef för den internationella bankverksamheten och försäkringsrörelsen samt affärsstödet inom investment banking, kapitalförvaltning och corporate banking. Joakim Jansson har även erfarenhet från Premiepensionsmyndigheten och Finansdepartementet.

John Brehmer, TF Banks styrelseordförande kommenterar:

"Jag är mycket glad över rekryteringen av Joakim som Mattias efterträdare. Joakim tillför omfattande och bred erfarenhet från bankverksamhet. Hans expertis och ledarskapsförmåga kommer att bidra till TF Banks framtida utveckling.

TF Bank har haft en fantastisk utveckling under Mattias ledning, med kontinuerlig tillväxt i rörelseintäkter och lönsamhet. Bolaget har samtidigt stärkt både erbjudande och position till att bli en ledande nischbank. Mattias har lett TF Banks framgångsrika resa från ett privat företag till ett starkt och växande börsbolag."

Mattias Carlsson, VD för TF Bank kommenterar:

"Jag är väldigt stolt över TF Banks tillväxtresa. Det har varit ett nöje att leda ett bolag med så mycket potential och att få arbeta med ett fantastiskt team som möjliggjort TF Banks framgångar under åren. Det känns nu tryggt att snart få lämna över stafettpinnen till Joakim, som kommer in med bred erfarenhet och nya ögon på hur vi ytterligare kan stärka TF Banks position framöver. Jag är också glad över att därefter kunna övergå i en roll som Senior Business Advisor."

Joakim Jansson, tillträdande VD i TF Bank kommenterar:

"Jag är mycket glad över att få möjligheten att träda in i rollen som VD för TF Bank. Bolaget verkar i en spännande del av banksektorn och har levererat kontinuerligt goda resultat och solid tillväxt under många år. Min bakgrund och erfarenhet gör att jag kommer att kunna bidra till TF Banks fortsatta expansion och framgång. Jag ser fram emot att börja arbeta med TF Banks ledningsgrupp och medarbetare – vi kommer skapa fantastiska resultat tillsammans"

För ytterligare information, kontakta:
John Brehmer, styrelseordförande, +46 (0) 706 70 40 67.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2023 kl. 22:,00 CET.