TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – mars 2017

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – mars 2017 den 27 april kl. 07:00 CEST. 

Institutionella investerare, analytiker och media hälsas välkomna till en telefonkonferens kl. 08:15 CEST.

Hållpunkter (CEST)

07:00 – Delårsrapporten publiceras

08:15 – Telefonkonferens med VD Declan Mac Guinness och CFO Mikael Meomuttel

För att följa telefonkonferensen online gå till www.tfbankgroup.com.  För att delta i telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer cirka tio minuter före konferensstart.

SE: LocalCall: +46 8 5664 2698

UK: LocalCall: +44 20 3008 9806

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.tfbankgroup.com

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, 46 723 68 65 07, [email protected]