TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké 2023

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för 2023, fredagen den 19 januari 2024 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och övriga intressenter till en telefonkonferens klockan 08.15 CET.  

Hållpunkter (CET)

07.00 – Bokslutskommunikén publiceras

08.15 – Telefonkonferens med VD Joakim Jansson och CFO Mikael Meomuttel som presenterar bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor.

För att följa presentationen online gå till www.tfbankgroup.com. Presentationen kommer även finnas tillgänglig i efterhand på hemsidan. För att delta i telefonkonferensen, vänligen följ länken via Zoom nedan eller ring in på nedanstående telefonnummer cirka 15 minuter före konferensstart:

Länk: https://www.finwire.tv/webcast/tf-bank/year-end-report-2023/

SE: +46 (0)8 4468 2488 och ange möteskod 854 9458 8030

Presentationen kommer att hållas på svenska med presentationsmaterial på engelska.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Spanien, Irland och Nederländerna via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.