Styrelseordförande ökar sitt innehav i TF Bank

TF Bank AB (publ) har informerats om att bolagets styrelseordförande John Brehmer har förvärvat ytterligare 10 000 aktier i TF Bank. Aktierna förvärvades från bolagets Chief Operating Officer Espen Johannesen och försäljningen har genomförts för att betala tillbaka lån.

John Brehmers innehav uppgår efter köpet till 3 371 791 aktier (via bolag). Espen Johannesens innehav uppgår efter försäljningen till 34 193 aktier. Transaktionen har skett till kursen 214 kronor per aktie.

Information om transaktionen kommer att redovisas i Finansinspektionens insynsregister.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2024 kl. 13.00 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Spanien, Irland och Nederländerna via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.