Delårsrapport januari – september 2018

”Den starka tillväxten har fortsatt under det tredje kvartalet och låneportföljen passerade 4 miljarder kronor under augusti. Samtidigt fortsätter diversifieringen av bankens finansiering, både geografiskt och med längre löptider. Stigande ränteintäkter och lägre kreditförluster lyfte kvartalets rörelseresultat till 63 MSEK, en ökning med 22 % jämfört med motsvarande period 2017.” – Mattias Carlsson, VD.

Januari – september 2018 jämfört med januari – september 2017

 • Rörelseintäkterna ökade med 20,6 % till 455,4 MSEK
 • Låneportföljen har ökat med 33,0 % till 4 198 MSEK sedan årsskiftet
 • Rörelseresultatet ökade med 15,5 % till 164,9 MSEK
 • Nettoresultatet ökade med 16,0 % till 126,8 MSEK
 • K/I-talet uppgick till 39,8 % (37,0)
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 17,4 %, en ökning med 1,2 procentenheter sedan årsskiftet
 • Resultat per aktie ökade till 5,80 SEK (5,22)

Väsentliga händelser, januari – september 2018

 • Avarda lanserade i januari en betalningslösning i Finland tillsammans med flera större samarbetspartners
 • Styrelsen har utsett Mattias Carlsson som ny VD för TF Bank. Mattias Carlsson har arbetat inom banken i nästan 10 år och har sedan november 2017 varit tillförordnad VD
 • TF Bank har under perioden emitterat ett primärkapitaltillskott (AT1) om 100 miljoner svenska kronor
 • I slutet av juni lanserade TF Bank två inlåningsprodukter i Tyskland med en bindningstid på ett respektive två år
 • TF Bank har etablerat utlåningsverksamhet i Litauen inom segmentet Consumer Lending

Efter rapportperiodens slut

 • TF Banks styrelse har beslutat om nya finansiella mål och ny utdelningspolicy

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till cirka 1 miljon konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 07:00 CET.