Delårsrapport januari-september 2016

”Kraftig organisk portföljtillväxt, rörelseintäkter på rekordnivå och lägre kreditförlustnivåer. Ett starkt kvartal!”

Declan Mac Guinness VD TF Bank

Perioden januari-september 2016 jämfört med januari-september 2015

 • Rörelseintäkterna ökade med 11,8 % till 322,9 MSEK
 • Låneportföljen den 30 september 2016 uppgick till 2 357 MSEK, en ökning om 28,2 % sedan årsskiftet
 • Rörelseresultatet minskade med 1,2 % till 97,5 MSEK
 • Justerat rörelseresultat ökade med 8,8 % och uppgick till 116,8 MSEK (1)
 • Nettoresultatet ökade med 1,6 % och uppgick till 76,4 MSEK
 • Justerat nettoresultat ökade med 11,5 % och uppgick till 91,4 MSEK (1)
 • K/I-talet uppgick till 38,1 % (35,0)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,6 % och total kapitalrelation uppgick till 18,6 %
 • Resultat per aktie uppgick till 3,84 SEK (3,59)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 4,54 SEK (3,91) (1)

Tredje kvartalet, juli-september 2016 jämfört med juli-september 2015

 • Rörelseintäkterna ökade med 15,6 % till 114,2 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 49,4 % till 43,1 MSEK
 • Justerat rörelseresultat ökade med 18,6 % och uppgick till 44,5 MSEK (1)
 • Nettoresultatet ökade med 68,6 % och uppgick till 34,1 MSEK
 • Justerat nettoresultat ökade med 30,4 % och uppgick till 35,1 MSEK (1)
 • K/I-talet uppgick till 37,2 % (37,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,70 SEK (0,98)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 1,75 SEK (1,29) (1)

Väsentliga händelser, januari-september 2016

 • Den 14 juni noterades TF Bank på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet mottogs väl av marknaden. Totalt erbjöds 5 661 553 aktier (26,3 %) till 77 SEK per aktie.
 • Det norska dotterbolaget BB Finans AS lämnade in en ansökan om banklicens till Finanstilsynet den 23 juni. Bolaget har en målsättning om att erhålla norsk banklicens innan utgången av 2016.
 • Under det tredje kvartalet har TF Bank öppnat ett kontor i Lettland. Nyutlåning inom Direct to Consumer startade i oktober.

(1) Justeringar har gjorts för kostnader av engångskaraktär hänförligt till börsnotering.

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, +46 723 68 65 07, ir@tfbank.se