Delårsrapport januari – mars 2019

”Det första kvartalet uppvisade rekordtillväxt om 14 %, och låneportföljen har därmed passerat 5 miljarder – en riktig milstolpe för TF Bank. Det senaste året har låneportföljen ökat med 45 %. Vi levererar dessutom återigen ett starkt kvartalsresultat: rörelseresultatet uppgick till 66 MSEK, en ökning med 35 % jämfört med motsvarande kvartal 2018.” – Mattias Carlsson, CEO

Januari – mars 2019 jämfört med januari – mars 2018 (om inte annat anges)

 • Låneportföljen har ökat med 14,4 % till 5 090 MSEK sedan årsskiftet
 • Rörelseresultatet ökade med 35,1 % till 65,6 MSEK
 • Nettoresultatet ökade med 35,6 % till 50,5 MSEK
 • Resultat per aktie ökade till 2,28 SEK (1,73)
 • K/I-talet minskade till 38,0 % (40,3)
 • Totala kapitalrelationen har minskat till 16,3 % (17,4) sedan årsskiftet
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 34,4 % (30,0)
 • Justerad avkastning på eget kapital uppgick till 31,7 % (30,0)

Väsentliga händelser, januari – mars 2019

 • TF Bank har inom segment Ecommerce Solutions tecknat avtal med Estlands ledande e-handlare Hansapost
 • Nya avtal gällande löpande försäljning av förfallna lån har tecknats på flera marknader
 • Styrelsen för TF Bank har beslutat att inleda en process för att förenkla koncernstrukturen

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till cirka 1 miljon konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 07:00 CET.