Delårsrapport januari – mars 2018

”Under det första kvartalet 2018 har vår verksamhet fortsatt att expandera. På tre månader ökade låneportföljen med hela 11 %, inlåningen ökade 12 % och rörelseresultatet uppgick till 49 MSEK, vilket är 12 % högre jämfört med första kvartalet 2017. Den starka utlåningstillväxten skapar goda förutsättningar för stigande ränteintäkter och högre resultat under kommande kvartal, men samtidigt ökar bankens kapitalkrav.” – Mattias Carlsson, VD.

Första kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2017

 • Rörelseintäkterna ökade med 18,1 % till 140,9 MSEK
 • Låneportföljen den 31 mars 2018 uppgick till 3 519 MSEK, en ökning om 11,5 % sedan årsskiftet
 • Rörelseresultatet ökade med 11,9 % till 48,6 MSEK
 • Nettoresultatet ökade med 12,0 % till 37,3 MSEK
 • K/I-talet uppgick till 40,3 % (38,8)
 • Kärn- och primärkapitalrelationen uppgick till 12,5 %, en minskning med 0,7 procentenheter sedan årsskiftet
 • Total kapitalrelation uppgick till 15,1 %, en minskning med 1,1 procentenheter sedan årsskiftet
 • Resultat per aktie uppgick till 1,73 SEK (1,59)

Väsentliga händelser, första kvartalet 2018

 • Dotterbolaget Avarda lanserade i januari en betalningslösning i Finland tillsammans med flera större samarbetspartners
 • Ett nytt avtal gällande löpande försäljning av konsumentkrediter som går till inkasso i Finland trädde i kraft i februari
 • TF Bank har under mars månad startat upp ett servicedotterbolag i Litauen, TFB Service UAB

Efter kvartalets utgång

 • Under april har TF Bank genomfört ett namnbyte på sina segment. Sales Finance bytte namn till Ecommerce Solutions och Direct to Consumer bytte namn till Consumer Lending
 • Styrelsen har utsett Mattias Carlsson som ny VD för TF Bank. Mattias Carlsson har arbetat inom banken i nästan 10 år och har sedan november 2017 varit tillförordnad VD

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i två affärssegment; Consumer Lending och Ecommerce Solutions.

Denna information är sådan information som TF Bank är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 07:00 CET.