Delårsrapport januari – juni 2019

”Även under andra kvartalet levererar TF Bank ett starkt rörelseresultat, 71 MSEK, vilket är 32 % högre än motsvarande kvartal 2018. Vinsttillväxten drivs av utvecklingen i Norge och Baltikum. Vi levererar återigen en stark kvartalstillväxt i låneboken, 11 %, och därmed är förutsättningarna på plats för ökade intäkter och högre resultat under det andra halvåret 2019.” – Mattias Carlsson, CEO

Januari – juni 2019 jämfört med januari – juni 2018 (om inte annat anges)

 • Låneportföljen har ökat med 26,4 % till 5 625 MSEK sedan årsskiftet
 • Rörelseresultatet ökade med 33,6 % till 136,2 MSEK
 • Nettoresultatet ökade med 34,0 % till 105,1 MSEK
 • Resultat per aktie ökade till 4,73 SEK (3,65)
 • K/I-talet minskade till 37,8 % (40,2)
 • Totala kapitalrelationen har minskat till 15,7 % (17,4) sedan årsskiftet
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 34,3 % (29,9)
 • Justerad avkastning på eget kapital uppgick till 31,7 % (29,9)

April – juni 2019 jämfört med april – juni 2018

 • Rörelseresultatet ökade med 32,3 % till 70,6 MSEK
 • Nettoresultatet ökade med 32,6 % till 54,6 MSEK
 • Resultat per aktie ökade till 2,45 SEK (1,91)
 • K/I-talet minskade till 37,6 % (40,1)

Väsentliga händelser, januari – juni 2019

 • Inom segmentet Ecommerce Solutions tecknades avtal med Estlands ledande e-handlare Hansapost och flera större nordiska handlare har även valt att förlänga sina befintliga avtal
 • Nya avtal gällande löpande försäljning av förfallna lån har tecknats på flera marknader
 • TF Bank har etablerat utlåningsverksamhet i Österrike inom segment Consumer Lending

Presentation för investerare, analytiker och media

En direktsänd telefonkonferens hålls den 16 juli kl 08.15 CET där VD Mattias Carlsson och CFO Mikael Meomuttel presenterar rapporten och svarar på frågor. Presentationsmaterialet är skrivet på engelska medan telefonkonferensen kommer att hållas på svenska. För att delta ring telefonnummer +46 (0)8 5664 2704 eller +44 (0)33 3300 9261. För internationella investerare finns det möjlighet att ställa frågor på engelska under Q&A sessionen. En inspelning av telefonkonferensen, inklusive presentationsmaterialet, kommer att finnas tillgängliga i efterhand på bankens hemsida, https://www.tfbankgroup.com/sv/section/investor-relations/.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till cirka 1 miljon konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 07:00 CET.