Delårsrapport januari – juni 2018

”Vi avslutar det andra kvartalet 2018 med stark tillväxt och en låneportfölj som närmar sig 4 miljarder kronor. De senaste tre månaderna har portföljen ökat med 357 MSEK. Tillväxten har framförallt varit stark i segment Ecommerce Solutions, 13 % på tre månader. Andra kvartalets rörelseresultat ökade till 53 MSEK, vilket är 11 % högre än motsvarande period 2017. Det rullande 12 månaders-resultatet uppgick till 7,34 SEK per aktie.” – Mattias Carlsson, VD.

Första halvåret 2018 jämfört med första halvåret 2017

  • Rörelseintäkterna ökade med 18,8 % till 293,7 MSEK
  • Låneportföljen den 30 juni 2018 uppgick till 3 876 MSEK, en ökning om 22,8 % sedan årsskiftet
  • Rörelseresultatet ökade med 11,7 % till 101,9 MSEK
  • Nettoresultatet ökade med 11,9 % till 78,4 MSEK
  • K/I-talet uppgick till 40,2 % (38,0)
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 17,2 %, en ökning med 1,0 procentenheter sedan årsskiftet
  • Resultat per aktie uppgick till 3,65 SEK (3,35)

Väsentliga händelser, första halvåret 2018

  • Dotterbolaget Avarda lanserade i januari en betalningslösning i Finland tillsammans med flera större samarbetspartners
  • Styrelsen har utsett Mattias Carlsson som ny VD för TF Bank. Mattias Carlsson har arbetat inom banken i nästan 10 år och har sedan november 2017 varit tillförordnad VD
  • TF Bank har under perioden emitterat ett primärkapitaltillskott (AT1) om 100 miljoner svenska kronor

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i två affärssegment; Consumer Lending och Ecommerce Solutions.

Denna information är sådan information som TF Bank är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 07:00 CET.