Bokslutskommuniké januari – december 2018

”TF Bank avslutar 2018 med ett starkt sista kvartal för båda segmenten. Det justerade rörelseresultatet på 65 MSEK är 29 % högre än samma period 2017. Stigande ränteintäkter från en växande låneportfölj är den främsta drivkraften bakom vinstökningen. Låneportföljen ökade med 252 MSEK under det fjärde kvartalet och för helåret summeras tillväxten till 41 %. Vår ambition för 2019 är fortsatt tillväxt inom noggrant utvalda segment och marknader.” – Mattias Carlsson, VD.

Januari – december 2018 jämfört med januari – december 2017

 • Rörelseintäkterna ökade med 22,7 % till 627,6 MSEK
 • Låneportföljen har ökat med 41,0 % till 4 449 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 29,6 % till 250,1 MSEK
 • Justerat rörelseresultat ökade med 19,1 % till 229,8 MSEK
 • Nettoresultatet ökade med 29,8 % till 191,8 MSEK
 • Justerat nettoresultat ökade med 19,0 % till 176,0 MSEK
 • K/I-talet uppgick till 39,4 % (37,0)
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 17,4 % (16,2)
 • Resultat per aktie ökade till 8,75 SEK (7,04)
 • Justerat resultat per aktie ökade till 8,01 SEK (7,04)
 • Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning om 2,30 SEK (2,25) per aktie för 2018

Väsentliga händelser, januari – december 2018

 • Avarda lanserade i januari en betalningslösning i Finland tillsammans med flera större samarbetspartners
 • Styrelsen utsåg i april Mattias Carlsson som ny VD för TF Bank
 • TF Bank emitterade under andra kvartalet ett primärkapitaltillskott (AT1) om 100 miljoner svenska kronor
 • TF Banks styrelse beslutade i oktober att uppdatera bankens finansiella mål och utdelningspolicy. De nya målen ökar tydligheten gällande att framtida tillväxtmöjligheter ska prioriteras

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till cirka 1 miljon konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 07:00 CET.