Bokslutskommuniké  januari-december 2016

” Börsnotering, kraftig tillväxt och hög lönsamhet summerar ett starkt år för TF Bank.”

Helåret, januari-december 2016 jämfört med januari-december 2015

 • Rörelseintäkterna ökade med 13,6 % till 440,8 MSEK
 • Låneportföljen den 31 december 2016 uppgick till 2 489 MSEK, en ökning om 35,5 % under året
 • Rörelseresultatet ökade med 18,2 % till 139,8 MSEK
 • Justerat rörelseresultat ökade med 16,5 % och uppgick till 159,1 MSEK (1)
 • Nettoresultatet ökade med 22,2 % och uppgick till 109,3 MSEK
 • Justerat nettoresultat ökade med 19,9 % och uppgick till 124,3 MSEK (1)
 • K/I-talet uppgick till 38,6 % (37,0)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,5 % (13,9)och total kapitalrelation uppgick till 18,2 % (18,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 5,47 SEK (4,34)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 6,16 SEK (5,00) (1)
 • Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning om 2,20 SEK per aktie för 2016

Fjärde kvartalet, oktober-december 2016, jämfört med oktober-december 2015

 • Rörelseintäkterna ökade med 18,9 % till 117,9 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 115,6 % till 42,3 MSEK
 • Justerat rörelseresultat ökade med 44,9 % och uppgick till 42,3 MSEK (1)
 • Nettoresultatet ökade med 131,7 % och uppgick till 32,9 MSEK
 • Justerat nettoresultat ökade med 51,8 % och uppgick till 32,9 MSEK (1)
 • K/I-talet uppgick till 40,0 % (42,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,63 SEK (0,74)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 1,63 SEK (1,09) (1)

Väsentliga händelser, januari-december 2016

 • Den 14 juni noterades TF Bank på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet mottogs väl av marknaden. Totalt erbjöds 5 661 553 aktier (26,3 %) till 77 SEK per aktie. Dessutom utnyttjades del av den option som   de säljande aktieägarna utfärdade, vilket innebär att totalt  6 474 472 aktier (30,1 %) såldes.
 • Under det tredje kvartalet har TF Bank öppnat ett kontor i Lettland. Nyutlåning inom Direct to Consumer startade i oktober.
 • I december beslutade Finanstilsynet att TF Bank uppfyller kraven för banktillstånd i Norge genom dotterbolaget BB Finans.

(1) Justeringar har gjorts för kostnader av jämförelsestörande karaktär hänförligt till börsnotering.

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, 46 723 68 65 07, ir@tfbank.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 0700 CET.