”Vi är digitala i grunden”

TF Bank has sedan starten i Finland 1999 långsamt stärkt sin position i marknaden. Vid utgången av andra kvartalet 2020 uppgick låneportföljen till 124 MEUR, cirka 25 procent av TF Banks totala portfölj inom segmentet Consumer Lending. Sedan 2012 erbjuds också sparkonton med attraktiv ränta. Juho Maanpää, chef för TF Bank i Finland, berättar om verksamheten.

”Sedan starten har vi vuxit sakta men säkert. Våra kunder är främst i medelåldern och tar lån för större köp, som till exempel renoveringar. De genomsnittliga lånebeloppen är därför något högre än i TF Banks övriga marknader. När kunderna har fått sitt lån beviljat har de sedan en generellt hög amorteringstakt. På sparsidan har vi många kunder som varit med oss i många år, och de uppskattar vår enkla och kundcentrerade produkt.”

I samband med utbrottet av Covid-19 har marknaden upplevt en viss nedgång, men Juho ser bara en mindre påverkan i det korta perspektivet.

”Vi har sett hur vissa aktörer vuxit snabbt på kort tid. Vi arbetar annorlunda och fokuserar på stabil och långsiktig tillväxt. Det har visat sig vara en framgångsfaktor även under nuvarande kris. Vi har god dialog med våra kunder och i några fall har vi gjort befintliga lån tillfälligt amorteringsfria. Det bygger på att vi känner våra kunder och deras betalningsförmåga väl. För nyutlåning såg vi en initial nedgång när pandemin slog till, men i slutet av andra kvartalet gick den faktiskt upp igen.”

Den finska marknaden för privatlån har liksom i övriga Norden genomgått en digitalisering under senaste åren.

”Online är den dominerande kanalen. Vi är digitala i grunden, det är en del av vårt DNA, och det har också varit en fördel under pandemin. Kunderna är vana vid att hantera sin ekonomi online, och själva har vi kunnat arbeta på distans. Detta har fungerat bra tack vare våra upparbetade processer.”

Open banking är en annan viktig utveckling som påverkar den finska marknaden, pådrivet av EU-direktivet PSD2. Det innebär att kunder kan godkänna att tredjepartsleverantörer får tillgång till deras betalkonton i andra banker.

”Vi tycker att detta är ett stort steg framåt och arbetar aktivt med att implementera open banking-verktyg, som innebär att vi kan förbättra användarupplevelsen när vi tar emot nya kunder. Det visar verkligen på styrkan i digitaliseringen och hur den gör vardagen enklare för kunderna.”

TF Bank har ett kontor i centrala Helsingfors, vilket ger flera fördelar enligt Juho.

”Det är en fördel att finnas på plats lokalt, inte bara ur kundperspektivet. Det gör det också enklare att ligga nära till exempel myndigheter och snabbt anpassa sig till nya direktiv.”