VD avyttrar 10 procent av sitt aktieinnehav i TF Bank till styrelseordförande

TF Bank AB (publ) har informerats om att bolagets verkställande direktör Mattias Carlsson har sålt drygt 10 procent av sitt aktieinnehav, motsvarande 32 500 aktier, i TF Bank till bolagets styrelseordförande John Brehmer.

Mattias Carlssons försäljning sker för att betala tillbaka lån. Hans innehav uppgår efter försäljningen till 261 651 aktier (privat och via bolag). John Brehmers innehav uppgår efter köpet till 3 211 791 aktier (via bolag). Transaktionen har skett till kurs 89 kronor per aktie.

Information om transaktionen kommer att redovisas i Finansinspektionens insynsregister.

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Carlsson, VD, +46 (0) 70 374 33 80
 Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 18.00 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.