Välkommen till Årsstämma i TF Bank

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 kl. 16.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Aktieägare är välkomna från kl. 15.30. Lättare förtäring kommer att serveras före stämman. I anslutning till VD:s anförande kommer det att finnas möjlighet för dig som aktieägare att ställa frågor till TF Banks ledning.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 26 april 2017 (”Avstämningsdagen”) samt anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 26 april 2017.

Läs hela kallelsen i bifogat dokument. För ytterligare information vänligen se även www.tfbankgroup.com

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, 46 723 68 65 07, ir@tfbank.se